Anmälan
Anmälan görs via hemsidan. När du gjort en anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den angivna emailadressen. Har du inte fått en bekräftelse till din emailadress, kontakta oss. 

Betalning
På bekräftelsen finns betalningsinformation.  Betalning görs till angivet BG inom 14 dagar och ni uppger angivet faktura-nummer. Om vi behöver skicka påminnelse tillkommer en avgift.

Bokningsregler - vi godkänner inga avbokningar när det är 14 dagar eller mindre kvar till kursstart, pågrund av uppbokade pooltider och inbokad personal.

Från anmälningsdatum har ni 14 dagar ångerrätt, därefter är kursen bindande. Bokar ni kursen med mindre än 14 dagar kvar till kursstart, då är bokningen bindande direkt!

Eventuell avbokning ska göras skriftligen till info@oasenbadet.se och du kommer få en bekräftelse via email.  Skulle oklarheter uppstå ska bekräftelsen kunna uppvisas för att avbokningen ska vara gällande och den bör därför sparas en tid framåt.

Vid sjukdom och frånvaro av annan anledning återbetalas inte kursavgiften.

Viktig information
Information av brådskande karaktär sker via sms och/eller email. Det är därför viktigt att ni är anträffbara via dessa forum samt uppdaterar oss om ändringar sker.

Ändrade tider
Vi förbehåller oss rätten att ändra tider, slå ihop kurser alternativt ställa in kurser om så blir nödvändigt fram till kursens start.

Missad lektion /återbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sjuk- och frånvaroanmälan görs till oss via sms eller via mail info@oasenbadet.se.  Om ni missat ett simtillfälle, vid sjukdom, har ni möjlighet att ta igen detta tillfälle under den pågående kursperioden, på anvisad tid. Det kan vara utan instruktör. Observera att det måste utnyttjas inom den aktuella kursperioden.