779551b0-a49b-4226-946a-deac804eea05jpg

Hygien

Duscha och tvätta hela kroppen utan badkläder före bad. 

 • Badkläder gäller även täckande kläder eller andra kläder som används vid bad och de ska vara rena och får endast användas i bassängen.
 • Hårtvätt alternativt badmössa är obligatoriskt om träningen innebär att du blöter håret.
  Slarvas det med dusch och hårtvätt måste reningen kompensera detta med mer kemikalier i vattnet. 
 • Du får inte bada om du har akut infektion eller öppna sår.
 • Barn under 3 år ska använda blöjbadbyxa.
 • Vid tarminkontinens används speciellt utprovad badbyxa eller annat utprovat hjälpmedel. Har du urinvägskateter följs de råd du fått av uroterapeut eller läkare.
 • Vid fotvårtor eller fotsvamp måste egna badsandaler användas till och från bassängen.

 • Plåster, tuggummi, blöjor, näsdukar och dylikt får ej användas i bassängen. 
 • Undvik smycken av hygien- och säkerhetsskäl.
 • Plocka i ordning efter er, se till att det är låst och släckt när ni är färdiga

Säkerhet
 • Ha badskor på dig hela tiden
 • Tänk på halkrisken
 - skrapa alltid golven efter ni har duschat.
 • Ingen får vara ensam i bassängen, invänta varandra och är du ensam ska du inte gå i vattnet.

 • Informera dig om utrymningsplan inklusive nödutgångar och släckningsutrustning.

Hyresgäster av lokalen ansvarar för alla deltagare under hyrestiden samt att informera om ovanstående och det som står i hyresavtalet.